Карантинаар компиутар дээр гайхалтай ажиллаж сурахад чинь туслах арга.

Карантинаар компиутар дээр гайхалтай ажиллаж сурахад чинь туслах арга.

Бусдад түгээгээрэй

Keyboard-аа ашиглан хурдан шуурхай ажиллацгаая

1. Ctrl+C (Copy) – Хуулах

2. Ctrl+X (Cut) – Зөөх

3. Ctrl+V (Paste) – Мэдээллийг гаргаж ирэх

4. Ctrl+Z (Undo) – Үйлдлийг буцаах

5. Ctrl + A (All) Бүх текстийг сонгож идэвхжүүлнэ.

6. Ctrl + B (Bold) Сонгосон хэсгийг тод болгоно.

7. Ctrl + P (Print) Хэвлэх цонхыг гаргаж ирнэ.

8. Ctrl + F (Find) Хайлтын цонхыг гаргана.

9. Ctrl + I (Italic) Сонгосон хэсгийг Налуу болгоно. 10.Ctrl + K (Hyperlink) Интернэтийн линк нэмнэ.

10.Ctrl + K (Hyperlink) Интернэтийн линк нэмнэ.

11.Ctrl + U (Underline) Сонгосон хэсгийн доогуур зураас тавина.

12.Ctrl + Y (Redo) Сүүлийн үйлдлийн дахин хэрэгжүүлнэ.

13.Ctrl + L (Left) Сонгосон текстийг зүүн талд жагсаана.

14.Ctrl + E (Center alignment) Сонгосон текстийг голлуулж жагсаана.

15.Ctrl + R (Right) Сонгосон текстийг баруун талд жагсаана.

16.Ctrl + M (Increase margin) Параграф буюу догол мөрнөөс бичихээр болгоно.

17. DELETE (Delete) – Арилгах, устгах

18. SHIFT+(DELETE) – Хогийн сав руу оруулалгүй устгах

19. CTRL+(SHIFT) – Энэ 2 товчийг хамтад нь дараастай чигээр нь хулганаа чирэх хөдөлгөөн хийвэл сонгосон дүрсийн shortcut – ийг үүсгэнэ.

20. F2 товчлуур – Сонгосон зүйлийн нэрийг солих

21. CTRL+A (All) – Бүгдийг сонгох

22. F3 товчлуур – Файл болон фолдер хайх

23. ALT+ENTER – Сонгосон item-ийн төлөв байдал буюу properties-ийг үзүүлэх

24. ALT+F4 – Идэвхтэй байгаа програмыг хаах,

25. ALT+SPACEBAR – Нээлттэй байгаа идэвхтэй цонхны хураангуй цэсийг нээх

26. CTRL+F4 – Нэг программ дээр олон документ нээсэн үед идэвхтэй документийг хаах

27. ALT+TAB – Нээлттэй байгаа програмуудын хооронд шилжих

28. SHIFT+F10 – Сонгосон дүрсийн төлөв байдлыг харуулах

29. CTRL+ESC – Старт цэсийг гаргаж ирэх

30. F10 key – Идэвхтэй ажиллаж байгаа програмын цэс рүү очих

31. BACKSPACE – My Computer юмуу эсвэл Windows Explorer – ийн орчинд ажиллаж байгаа үед фолдерийг нэг түвшин дээшлүүлнэ.

32. ESC – Идэвхтэй процессийг хүчингүй болгох

33. SHIFT – CD-ROM руу CD хийсэн тохиолдолд autorun буюу autoplay хийх, автоматаар уншуулах

34. CTRL+SHIFT+ESC – Task Manager-ийг нээх

35. CTRL+ALT+DELETE – Task Manager-ийг нээх

36. Ctrl + End Баримтын хамгийн доор очно.

37. Ctrl + Home Баримтын хамгийн эхэнд очно.

38. Ctrl + Spacebar Сонгосон текстийг default буюу уламжлалт фонтын форматад оруулна.

39. Ctrl + 1 Дан зай бүхий мөрийн хэмжээ

40. Ctrl + 2 Хос зай бүхий мөрийн хэмжээ

41. Ctrl + 5 1.5 зай бүхий мөрийн хэмжээ

42. Ctrl + Alt + 1 Текстийг heading 1 форматадоруулна.

43. Ctrl + Alt + 2 Текстийг heading 2 форматад оруулна.

44. Ctrl + Alt + 3 Текстийг heading 3 форматад оруулна.

45. Ctrl + F1 Task Pane-ийг нээнэ.

46. F1 Тусламжийн цонх нээнэ.

47.Shift + F3 Сонгосон текстийн томжижгийг солино.

48. Shift + Insert Хуулна.

49. F4 Сүүлд үйлдсэн үйлдлийг шууд давтана.

50. F5 Goto буюу очих цонхыг нээнэ.

51. F7 Баримтын алдаа хянах цонхыг харуулна.

52. Shift + F7 Тайлбар толины цонхыг гаргана.

53. F12 Save as цонх гаргана.

54. Shift + F12 Save буюу хадгална.

55. Alt + Shift + D Өнөөгийн огноог оруулна.

56. Alt + Shift + T Өнөөгийн цагийг оруулна.

57. Ctrl + Shift + F Фонтыг сонгох хэсэг шууд идэвхжинэ.

58. Ctrl + Shift + > Сонгосон текстийн хэмжээ нэмэгдэнэ.

59. Ctrl + ]Сонгосон текстийн хэмжээг 1-ээр нэмэгдүүлнэ.

60. Ctrl + Shift + < Сонгосон текстийн хэмжээ багасна.

61. Ctrl + [ Сонгосон текстийн хэмжээ 1-ээр багасна

62. Ctrl + Shift + * Хэвлэхэд гардаггүй тэмдэгтүүдийг харах болон нуух

63. Ctrl + 1 Дан зай бүхий мөрийн хэмжээ

64. Ctrl + 2 Хос зай бүхий мөрийн хэмжээ

65. Ctrl + 5 1.5 зай бүхий мөрийн хэмжээ

66. Ctrl + Alt + 1 Текстийг heading 1 форматадоруулна.

67. Ctrl + Alt + 2 Текстийг heading 2 форматад оруулна.

68. Ctrl + Alt + 3 Текстийг heading 3 форматад оруулна.

69. Ctrl + F1 Task Pane-ийг нээнэ.

Microsoft –ийн үндсэн шуурхай товчлуурууд

1. Windows Logo – Start цэсийг гаргаж ирэх, нуух

2. Windows Logo+BREAK – Системийн төлөв байдлыг харуулах System Properties цонхыг нээнэ

3. Windows Logo+D – Ямар нэгэн програм нээгээд ажиллуулж байх үед шууд дэлгэц рүү хандах

4. Windows Logo+M – Windows-ийн орчинд нээлттэй байгаа бүх програмыг Taskbar руу хураана(Minimize)

5. Windows Logo+SHIFT+M – Taskbar руу хураасан програмуудыг буцааж дэлгэнэ(Restore)

6. Windows Logo+E – My Computer-ийг нээнэ

7. Windows Logo+F – File эсвэл folder хайна.

8. CTRL+Windows Logo+F – My Computer-ээс хайлт хийнэ.

9. Windows Logo+F1 – Windows Help буюу тусламжийг гаргаж ирнэ.

10. Windows Logo+ L – Гарыг цоожлох, түгжих

11. Windows Logo+R – Run харилцах цонхыг нээнэ.

12. Windows Logo+U – Utility Manager –ийг нээнэ.

13. Win+R Run харилцах цонхыг нээнэ.

14.Win+M Нээлттэй байгаа бүх програмыг/цонхыг/ minimize болгоно.

15. Win+Shift+M Бүх програмыг maximize болгоно.

16. Win+L Windows XP-д компьютерийг түгжих

17. Win+E My Computer-ийг нээнэ.

18. Win+F Search буюу хайлт хийх цонхыг нээнэ.

19. Win+U Utility Manager –ийг нээнэ.

20. Win+D Нээлттэй байгаа бүх програмыг minimize болгож desktop-ыг харуулна.

21. Win+F1 Windows help page-ийг нээнэ

22. Win+Pause System Properties харилцах цонхыг нээнэ.

23. Win+Tab Taskbar дээр нээгдсэн програмуудыг зөөнө.

24. Alt+Tab Нээлттэй байгаа програмуудын хооронд шилжин

25. Alt+F4 Нээлттэй байгаа програмыг хаана.

26. Alt+Enter Сонгосон зүйлийн төлөв байдал буюу properties-г харуулна.

27. Alt+ SPACEBAR Идэвхтэй байгаа цонхны system menu-г нээнэ.

28. Alt+ SPACEBAR +N Идэвхтэй байгаа програмыг minimize болгоно.

29. Alt+ SPACEBAR+X Идэвхтэй байгаа програмыг maximize болгоно.

30. Alt+ SPACEBAR+M Идэвхтэй байгаа програмын цонхыг зөөх

31. Ctrl+Alt+Delete Windows task manager-г нээнэ.

32. Ctrl+Shift+Esc Windows task manager-г нээнэ.

33. Ctrl+Esc Start menu-г нээнэ.

34. Shift Shift товчийг дарвал CD autoplay хийнэ.

35. Shift+Delete Сонгосон файлыг хогийн сав руу оруулалгүйгээр устгана.

Эх бэлтгэсэн: Pentadice


Бусдад түгээгээрэй
Зөвлөгөө Технологи