Мэс заслын оёдол тавьж сурмаар байна уу? Тэгвэл үүнийг сураад аваарай.

Мэс заслын оёдол тавьж сурмаар байна уу? Тэгвэл үүнийг сураад аваарай.

Бусдад түгээгээрэй

Эх бэлтгэсэн: Pentadice

Эх сурвалж: Семенов Г.М. Современные хирургические инструменты 2006


Бусдад түгээгээрэй
Анагаах ухаан