Хүн бүхэн цорын ганц

Хүн бүхэн цорын ганц

Бусдад түгээгээрэй

1.Есүс хэзээ ч хоёр хүнтэй ижил байдлаар ярьж байгаагүй, бид ч бас ярьдаггүй. Хүн болгон онцгой байдаг тийм учраас энэ онцгой байдалдаа тохирсон хүндэтгэл хүлээх эрхтэй.

2.Өөрийгөө бусадтай харьцуулж бүү бас. Бусдаас ялгаатай байдал нь биднийг онцгой гайхалтай болгодог.

3. Өөрийнхөөрөө үзэсгэлэнтэй бай

4.Бурхан хүн бүрийг үзэсгэлэнтэй цор ганц байхаар бүтээсэн.

5.Өөрийгөө энэ хорвоогийн хэнтэй ч бүү жиш. Хэрвээ та тэгдэг бол энэ нь өөрийгөө доромжилсноос ялгаагүй.

6.Бидний хурууны хээ болон бодол ижилхэн байдаггүйтэй адил хүн болгон өвөрмөц юм. Тиймээс бие биенийхээ өвөрмөц онцлогийг хүндэтгэж байгаарай.

7.Хүн болгон өвөрмөц байдаг нь учиртай тиймээс хэн нэгэнд таалагдахын тулд өөрчилөгдсөнөөс өөрийнхөөрөө бай.

8.Хүн болгон өвөрмөц ба өвөрмөцөөр хайрладаг. Хайртай бүхнээ хайрла.

Эх бэлтгэсэн:Pentadice


Бусдад түгээгээрэй
Uncategorized