Кондуктор резинэн хүн байсан байхаа. Хоош тэр хойно байгаа залуу гэсээр байгаад л хүрээд ирдэгсэн.

Кондуктор резинэн хүн байсан байхаа. Хоош тэр хойно байгаа залуу гэсээр байгаад л хүрээд ирдэгсэн.

Бусдад түгээгээрэй

Монгол улс, Улаанбаатар хот 1997

#01
#02
#03
#04
#05
#06
#07
#08
#09
#10
#11
#12
#13
#14
#15
#16
#17
#18
#19
#20
#21
#22
#23
#24
#25
#26
#27
#28
#29
#30
#31
#32
#33
#34
#35
#36

Эх бэлдсэн: Pentadice

Эх сурвалж: https://www.dp-mediendesign.de/


Бусдад түгээгээрэй
Сонин хачин