Хассон Порт гэж юу вэ?               Хэрхэн дурангийн мэс ажилбарт ашиглагддаг вэ?

Хассон Порт гэж юу вэ? Хэрхэн дурангийн мэс ажилбарт ашиглагддаг вэ?

Бусдад түгээгээрэй

Хэвлийн хөндийн мэс ажилбарын хамгийн эхний шат бол хэвлийг CO2 дүүргэх байдаг. Ихэнхдээ хэвлийг CO2-оор хийлэхэд Игла Вереша буюу Вересс зүүг урьдчилан пневмоперитонеум үүсгэх зорилгоор ашигладаг. Вересс зүүг хэвлийн аль ч хэсэгт ашиглаж болно. Гэхдээ ихэвчлэн хүйсний доор хатгалт хийн ашиглах нь түлхүү байдаг.

10-12мм босоо эсвэл хөндлөн зүслэгийг хүйсний доор хийнэ.

Хүйсний доор жижиг хэмжээний зүслэг хийн хэвлийг нээсний дараа гялтан хальсны зах хэсэгт бэхэлгээ оёдол тавина. Бэхэлгээ оёдол нь Хассон Портыг бэхлэх үүрэгтэй.


Бусдад түгээгээрэй
Анагаах ухаан