Хөл хорионы үеэр үзэх 2020 оны сонирхолтой К-драманууд

Хөл хорионы үеэр үзэх 2020 оны сонирхолтой К-драманууд

Бусдад түгээгээрэй

Нэр: Crash Landing on You
Ангийн тоо: 16
Төрөл: Drama, Romance

Нэр: It’s Okay to Not Be Okay
Ангийн тоо: 16
Төрөл: Soundtrack, Romance, Drama

Нэр: True Beauty
Ангийн тоо: 16
Төрөл: Romantic comedy, Coming of age, Slice of life, Coming-of-age story

Нэр: Start-Up
Ангийн тоо: 16
Төрөл: Drama, Romance

Нэр: Itaewon Class
Ангийн тоо: 16
Төрөл: Drama, Romance

Нэр: The World of the Married
Ангийн тоо: 16
Төрөл: Drama, Romance, Melodrama, Thriller

Нэр: Backstreet Rookie
Ангийн тоо: 16
Төрөл: Comedy, Romantic comedy, Slice of life

Нэр: The King: Eternal Monarch
Ангийн тоо: 16
Төрөл: Fantasy, Romance, Drama, Mystery, Science fiction

Нэр: Hi Bye, Mama!
Ангийн тоо: 16
Төрөл: Drama, Mystery, Science fiction

Нэр: Record of Youth
Ангийн тоо: 16
Төрөл: Drama, Youth, Romance

Нэр: Kingdom
Цуварлын тоо: 2
Төрөл: Horror, Thriller, Historical drama, Fantasy, Action Thriller, Political drama

Эх бэлдсэн: Pentadice


Бусдад түгээгээрэй
Сонин хачин