Хоёр туйлт эмгэг

Хоёр туйлт эмгэг

Бусдад түгээгээрэй

Хоёр туйлт эмгэг гэж юу вэ?

Хоёр туйлт эмгэг бол сэтгэл хөдлөлийн эрс өөрчлөлтөөр илэрдэг сэтгэцийн өвчин юм. Шинж тэмдгүүд нь маниа хэмээх туйлын өндөр сэтгэлийн хөдөлгөөнийг агуулдаг. Тэд бас сэтгэлийн хямралын үеийг багтааж болно. Хоёр туйлт эмгэгийг хоёр туйлт өвчин эсвэл маникал сэтгэл гутрал гэж нэрлэдэг.

Хоёр туйлт эмгэгтэй хүмүүс сургууль, ажил дээрээ өдөр тутмын үүргээ биелүүлэх, харилцаагаа хүлээхэд болон аливаа харилцаанд ороход  бэрхшээлтэй байдаг.

Хоёр туйлт эмгэг нь ховор тохиолддог тархины эмгэг биш юм. Үнэндээ АНУ-ын насанд хүрэгчдийн 2.8 хувь буюу 5 сая орчим хүн энэ өвчнөөр оношлогдсон байна. Хоёр туйлт эмгэгтэй хүмүүсийн шинж тэмдэг илэрч эхлэх дундаж нас 25 байдаг.

Хоёр туйлт эмгэгээс үүдэлтэй сэтгэлийн хямрал дор хаяж хоёр долоо хоног үргэлжилдэг. Сэтгэцийн илэрхийлэл хүчтэй байх(маник) тохиолдол хэдэн өдөр эсвэл долоо хоног үргэлжилж болно. Зарим хүмүүс сэтгэл хөдлөлийн өөрчлөлтийг жилд хэд хэдэн удаа мэдэрдэг бол зарим нь ховор тохиолддог.

Хоёр туйлт эмгэг нь өсвөр насны сүүл үе, насанд хүрэгчдийн эхэн үед хамгийн түгээмэл тохиолддог. Өсвөр насныхны хувьд маникомын шинж тэмдгийн нийтлэг шинж тэмдгүүд нь дараахь зүйлийг агуулдаг.

1.Маш их баяртай байна

2.”Жүжиглэх” эсвэл биеэ буруу авч явах

3.Эрсдэлтэй зан үйлд оролцох

4.Бодисыг буруугаар ашиглах

5.Нойргүйдэх боловч ядарч сульдах шинж илэрдэггүй

6.Түргэн ууртай

7.Анхаарал төвлөрөхгүй байх, амархан сатаарах

Эх бэлтгэсэн: Pentadice

Эх сурвалж: https://www.healthline.com/health/bipolar-disorder?ref=global#bipolar-disorder-and-depression


Бусдад түгээгээрэй
Анагаах ухаан Зөвлөгөө